top of page

В Източната църква тези, които не знаят да четат или не могат да участват в църковните служби, но които искат да угодят на Бога, отдавна са инструктирани да извършват Исусова молитва.

„Християнинът подобава винаги да държи лестовка в ръцете си и да повтаря непрекъснато Исусовата молитва: в църквата, и у дома, и на пазара, независимо дали стои или седи, навсякъде“.

Католиците от латински обряд, и по техен пример много източни, заменят ежедневния богослужебен кръг (Divinum Officium) с молитвата на Светата Розария (Броеница).

Orthodox-prayer-rope-web_edited.png
bottom of page