top of page

Различни молитви, произнасяни по броеница

Ісусова молитва

 

Го́споди Ісу́се Христе́, Сы́не Бо́жій, поми́луй мя грѣ́шнаго.

 

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλόν.

 

Domine Iesu Christe, Fili Dei, miserere mei, peccatoris.

 

Може да има и по-кратка форма:

 

Го́споди Ісу́се Христе́, Сы́не Бо́жій, поми́луй мя.

 

Го́споди Ісу́се Христе́, поми́луй мя грѣ́шнаго.

 

Го́споди поми́луй.

 

Така също и по-дълга, като например в страните от Балканите се употребява:

 

Го́споди Ісу́се Христе́, Сы́не и Сло́ве Бо́жій, Богоро́дицы ради, поми́луй мя грѣ́шнаго.

 

Молитвеното правило по броеница и лестовка може да се извърши и чрез молитва към Пресвета Богородица, вместо Исусова молитва се произнася:

 

Влады́чице моя́, Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ мя гре́шнаго.

 

Пресвята́я Госпоже́ Богоро́дице, спаси́ мя, гре́шнаго раба́ твоего́.

 

Пресвята́я Влады́чице на́ша Богоро́дице спаси́ на́съ.

 

Пресвята́я Влады́чице моя Богоро́дице, спаси́ мя гре́шнаго.

 

Богоро́дице Влады́чице Дѣ́во, спаси́ мя.

 

Пресвята́я Богоро́дице спаси́ мя гре́шнаго.

 

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́съ.

 

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

 

Sanctissima Deipara, salva nos.

 

Както и «Богоро́дице Дѣ́во ра́дуйся...» или друга молитва към Пресвета Богородица.

 

На големите зърна могат да се произнасят и други молитви, приведени по-горе.

 

Примѣръ на Богородичното правило по лестовка:

 

Начало и край – «Аллилуія…», «Сла́ва, и ны́нѣ...»; на всяка малка стъпка – «Богоро́дице Дѣ́во ра́дуйся…»; на всяка голяма стъпка – «Отче на́шъ…»; накрая – «Го́споди поми́луй, три́жды.

 

Сла́ва, и ны́нѣ...».

 

В допълнение към горните примери, може да се следват молитвените правила по лестовката за Ангела Пазител, Йоан Предтеча и други свети Божии угодници, например - светец, чието име носите, или светец, когото много уважавате и т.н.

 

Áнгелѣ Христо́въ, храни́телю мо́й святы́й, моли́ Бо́га о мнѣ́ грѣ́шнемъ.

 

Святы́и вели́кій Іоа́ннѣ, проро́че и Предоте́че, Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о мнѣ́ грѣ́шнемъ.

 

Святы́й Іоа́ннѣ, проро́че, и Предте́чѣ, и Крести́телю Го́спода на́шего Ісу́са Христа́, моли́ Бо́га о на́съ грѣ́шныхъ.

Святы́й Іоа́ннѣ, Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о мнѣ́ грѣ́шнемъ.

 

Святый и́мя ре́къ, моли́ Бо́га о мнѣ́ грѣ́шнемъ.

 

Можете също така да се молите за живите и мъртвите:

 

Го́споди Ісу́се Христе́, Сы́не и Сло́ве Бо́жій, Богоро́дицы ради, упоко́й ду́шы усо́пшихъ ра́бъ твои́хъ и́мя ре́къ, (този, когото поменаваме).

 

Го́споди Ісу́се Христе́, помилуй раба́ своего́ и́мя ре́къ.

 

Следващите древни устави на молитвеното правило показват добре важната роля, която Преданието на Светата Източна църква отрежда на Исусовата молитва в устроението на вътрешния духовен живот на християнина. По същия начин и употребяваната лестовка в Русия носи в себе си образа от VI век на преподобния Йоан Лествичник, описал в "Райска стълба" - ръководство за "степените" на духовно възрастване на човека към Бога в молитвеното покаяние.

 

Когато християнинът се моли, тогава:

 1. Вечерня – 600 молитви.

 2. Велико Повечеріе – 700 молитви, малко – 400 молитви.

 3. Полунощница 600 молитви.

 4. Утреня 1500 молитви.

 5. Часове – 1000 молитви.

 

Поклони (первите 12 и последните 17 – земни, останалите – поясни) (строг уставъ):

 1. Вечерня – 300 поклонона.

 2. Велико Повечеріе 300 поклона, малко – 200 поклонона.

 3. Полунощница – 300 поклона.

 4. Утреня 700 поклона.

 5. Първи час – 150 поклона.

 6. Часове – 500 поклона.

 

Поклони (среден уставъ):

 1. Вечерня – 200 поклона.

 2. Повечеріе – 100 поклона.

 3. Полунощница – 200 поклона.

 4. Утреня 400 поклона.

 5. Първи час – 100 поклона.

 6. Часове – 300 поклона.

 

Ако някой поради нужда, а не поради ленност, не може да извърши гореизброеното, то нека извърши службата по следния начин:

 1. Вечерня – 100 поклона.

 2. Повечеріе – 50 поклона.

 3. Полунощница – 100 поклона.

 4. Утреня 200 поклона.

 5. Първи час – 50 поклона.

 6. Часове – 200 поклона.

 

Ако християнин се моли по Псалтира:

 1. Вечерня – 2 катизми.

 2. Велико Повечеріе 2 катизми, малко – 1 катизма.

 3. Полунощница – 2 катизми.

 4. Утреня – 5 катизми.

 5. Първи час – 1 катизма.

 6. Часове – 3 катизми.

 

Ако не може да се извърши гореописаното, тогава се разрешава:

 1. Вечерня – 1 катизма

 2. Повечеріе – 1 катизма.

 3. Полунощница – 1 катизма.

 4. Утреня – 3 или 2 катизми

 5. Първи час – 100 поклона.

 6. Часове – 2 катизми.

bottom of page