top of page

Света Броеница

Розария

† Во имя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

 

В началото се целува кръста:

Моли́твами святы́хъ отцъ на́шихъ, Го́споди Ісу́се Хри́сте́ Бо́же на́шъ, поми́луй нaсъ, ами́нь.

Сла́ва тебѣ́ Бо́же на́шъ, сла́ва тебѣ́. 

 

Царю́ небе́сный, утѣ́шителю, Ду́ше и́стины, и́же вездѣ́ сы́й и вся́ исполня́яй, сокро́вище благи́хъ и жи́зни пода́телю, пріиди́ и всели́ся въ ны́, и очи́сти ны́ отъ вся́кія скве́рны, и спаси́, бла́же, ду́шы на́ша.

На първото голямо мънисто:

 

Вѣ́рую во еди́наго Бо́га Отца́, вседержи́теля, творца́ не́бу и земли́, ви́димымъ же всѣ́мъ, и неви́димымъ. И во еди́наго Го́спода Ісу́са Христа́, Сы́на Бо́жія, единоро́днаго, и́же отъ Отца́ рожде́ннаго пре́жде всѣ́хъ вѣ́къ; свѣ́та отъ свѣ́та, Бо́га и́стинна отъ Бо́га и́стинна, рожде́нна, не сотворе́нна, единосу́щна Отцу́, и́мже вся́ бы́ша. На́съ ра́ди человѣ́къ, и на́шего ра́ди спасе́нія сше́дшаго съ небе́съ, и воплоти́вшагося отъ Ду́ха Свята и Марíи Дѣ́вы, и вочеловѣ́чшася. Распя́таго же за ны́ при Понтíйстѣмъ Піла́тѣ, и страда́вша, и погребе́на. И воскре́сшаго въ тре́тій де́нь по писа́ніемъ. И возше́дшаго на небеса́, и сѣдя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою, суди́ти живы́мъ и ме́ртвымъ, его́же ца́рствію не бу́детъ конца́. И въ ду́ха свята́го, Го́спода, животворя́щаго, и́же отъ Отца́ исходя́щаго, и́же со Отце́мъ и Сы́номъ спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну святу́ю, каѳоли́ческую и апо́стольскую Це́рковь. Исповѣ́дую еди́но креще́ніе, во оставле́ніе грѣхо́въ. Ча́ю воскресе́нія ме́ртвыхъ; И жи́зни бу́дущаго вѣ́ка, ами́нь.

 

Отче на́шъ, и́же еси́ на небесѣ́хъ, да святи́тся и́мя твое́, да пріи́детъ ца́рствіе твое́;  да бу́детъ во́ля твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлѣ́бъ на́шъ насу́щный да́ждь на́мъ дне́сь, и оста́ви на́мъ до́лги на́шя, я́коже и мы́ оставля́емъ должнико́мъ на́шымъ; и не введи́ на́съ во искуше́ніе, но изба́ви на́съ отъ лука́ваго.

 

На трите следващи:

 

Сла́ва Отцу́, сотво́ршему на́съ, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ, ами́нь. 

Богоро́дице Дѣ́во ра́дуися благода́тная Марíе, Го́сподь съ тобо́ю, благослове́на ты́ въ жена́хъ, и благослове́нъ пло́дъ чре́ва твоего́, я́ко родила́ еси́ Христа́ Спа́са, изба́вителя душа́мъ на́шимъ.

Сла́ва Сы́ну, искупи́вшему на́съ, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ, ами́нь. Богоро́дице Дѣ́во ра́дуися...

Сла́ва свято́му Ду́ху, просвѣти́вшему и утверди́вшему на́съ во святѣ́й вѣ́рѣ, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ, ами́нь. Богоро́дице Дѣ́во ра́дуися...

 

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и свято́му Ду́ху, и ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ, ами́нь. 

Обявява се тайна (мистерия). На големите мъниста:

Отче на́шъ, и́же еси́ на небесѣ́хъ, да святи́тся и́мя твое́, да пріи́детъ ца́рствіе твое́;  да бу́детъ во́ля твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлѣ́бъ на́шъ насу́щный да́ждь на́мъ дне́сь, и оста́ви на́мъ до́лги на́шя, я́коже и мы́ оставля́емъ должнико́мъ на́шымъ; и не введи́ на́съ во искуше́ніе, но изба́ви на́съ отъ лука́ваго.

На малките 10 мъниста:

 

Богоро́дице Дѣ́во ра́дуися благода́тная Марíе, Го́сподь съ тобо́ю, благослове́на ты́ въ жена́хъ, и благослове́нъ пло́дъ чре́ва твоего́, я́ко родила́ еси́ Христа́ Спа́са, изба́вителя душа́мъ на́шимъ.

 

По 10 Богоро́дице Дѣ́во...:

 

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и свято́му Ду́ху, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ, ами́нь. 

 

Завършване на Броеница:

 

Подъ твою́ мло́сть прибѣга́емъ Богоро́дице Дѣ́во, моли́твъ на́шихъ непре́зри въ ско́рбехъ, но отъ бѣ́дъ изба́ви на́съ, еди́на чи́стая и благослове́ная.

Моли́твами святы́хъ отцъ на́шихъ, Го́споди Ісу́се Хри́сте́ Бо́же на́шъ, поми́луй нaсъ, ами́нь.

В понеделник и четвъртък
Радостни тайни
1. В първата радостна тайна размишляваме върху Благовещението на Пресвета Богородица и се молим за добродетелта на смирението.
2. Във втората радостна тайна разсъждаваме върху посещението на св. Елисавета от Пресвета Богородица и се молим за добродетелите на любовта към ближния.
3. В третата радостна тайна размишляваме върху Рождеството на нашия Господ Исус Христос и се молим за добродетелта на любовта към бедността заради Христос.
4. В четвъртата радостна тайна размишляваме върху Сретение на нашия Господ Исус Христос и се молим за добродетелта на послушанието.
5. В петата радостна тайна размишляваме върху намирането на 12-годишния младеж Исус в Йерусалимския храм и се молим за ревност в търсенето на Бог.
Въ вторник и петък
Скръбни тайни
1. В първата скръбна тайна размишляваме върху Господнята молитва в Гетсиманската градина и се молим за покаяние.
2. Във втората скръбна тайна размишляваме върху бичуването на нашия Господ Исус Христос и се молим за умъртвяване на плътта.
3. В третата скръбна тайна размишляваме върху увенчаването на нашия Господ Исус Христос с трънен венец и се молим за умъртвяването на гордостта.
4. В четвъртата скръбна тайна размишляваме върху Кръстния път на нашия Господ Исус Христос и се молим за добродетелта на търпението в изпитанията.
5. В петата скръбна тайна размишляваме върху Разпъването на нашия Господ Исус Христос и се молим за милостта да посветим себе си за спасението на човешките души.
В сряда, събота и неделя
Славни тайни
1. В първата славна тайна разсъждаваме върху Възкресението на нашия Господ Исус Христос и се молим за растежа на добродетелта на вярата.
2. Във втората славна тайна размишляваме върху Възнесението на нашия Господ Исус Христос и се молим за засилване на жаждата за небето.
3. В третата славна тайна размишляваме върху Слизането на Светия Дух и се молим за увеличаване на усърдието за спасението на душата.
4. В четвъртата славна тайна размишляваме върху Успението на Пресвета Владичица наша Богородица и се молим за дара на мирния ни край.
5. В петата славна тайна размишляваме върху Увенчаването на Пресвета Богородица с небесна слава и се молим за упование на нашата Царица Богородица Мария.
il_570xN.2291535388_69dz.jpg
195875.image0.jpg
bottom of page