top of page

Светите отци за първенството на Римския престол

Според източноправославните до "отпадането" на Римската патриаршия от единната Църква през 1054г. тяхната доктрина по принцип не е отричала първосветителството на Римския епископ като пръв между равни. Но се разграничавала от разбирането на Римската църква за специалния статут на нейния предстоятел като "епископ на епископите". За това свое твърдение източноправославните не могат да представят никакви доказателства. Това твърдение не е вярно и тук ще докажем това чрез следните цитати от Светите Отци на църквата:

 

Свети Кирпиян Картагенски - 246г.:


"Господ каза на Петър: "Казвам ти, ти си Петър и на този камък ще построя Църквата си." … На него Той построява Църквата и на него дава заповед да пасе овцете и макар че възлага такава власт на всичките апостоли, все пак Той установи един единствен престол и Той основа чрез властта си един извор и една присъща причина за това единство. Наистина, и другите апостоли бяха това, което Петър беше, но първенството е дадено на Петър, с което да става ясно, че има само една Църква и само един престол. Също така всички апостоли са пастири и стадото е едно, хранено от всичките апостоли в еднозначно съглашение. Ако някой не се държи здраво за това единство на Петър, може ли да си въобразява, че все още държи вярата? Ако този някой напусне престола на Петър, върху когото Църквата бе построена, може ли все още да бъде уверен, че стои в Църквата? - "Единството на Вселенската Църква", 1:555-556

"Бог е един, и Христос е един, и Църквата е една, и престолът (на Петър) е един, по Словото Божие, (поставен) върху камък" - "Послания", XL
"След подобни неща като тези, все повече продължават да се осмеляват - един, назначен от тях, еретиците, фалшив епископ - да плават с кораби и да донасят писма от схизматични и нечестиви люде до Петровия престол в Рим, до главата на църквата, откъдето извира свещеническото единство; и нека не се смята, че това бяха римляните, чиято вяра бе възхвалена в проповедта на апостола, до които безверието не пристъпи." - "Писмо" 59:14

 

Свети Оптат - 367г.:


"Не можеш да отречеш, че знаеш, че в град Рим епископският престол беше даден първо на Петър; престолът, на който седеше Петър, той, който беше глава - затова той също е наричан Кифа ("Камък") - на всички апостоли; единственият престол, в който единството е запазено от всички." - "Схизмата на донатистите", 2:2

 

 

Свети Йоан Златоуст - 387г.:

 

"Защото това е една велика привилегия за нашия град Антиохия, който е получил водача на Апостолите - Петър - като свой учител от самото начало. И това е правилно, че градът, който, още преди целия свят, първи се украси с името на християните, трябваше да приеме първия от Апостолите като негов пастир. Макар и получавайки го първи като учител, ние не го задържахме до края, но го предадохме на царския Рим." - "Беседи по апостолските Деяния", Пролог II, ст.6

"И ако някой някога каже: Как тогава Яков получи престола на Йеруслаим? Аз бих му отговорил, че Той назначи Петър за учител не на този престол, но за учител на целия свят." - Hom. LXXXVIII, n. 1, Tom. VIII

 

Свети Йероним Стридонски - 393г.:


"Аз не следвам друг предводител, освен Христа, и не влизам в общение с друг, освен с Ваше блаженство (Папа Дамас I), тоест, с престола на Петър. Аз знам, че това е камъкът, на който е била построена Църквата. Който яде Агнеца извън този дом, той сквернодейства. Всеки, който не е в Ноевия ковчег, ще погине, когато се надигне потопът." - "Писма" 15:2

 

Свети Августин Ипонский - 410г.:


"...Но защо пръчката, отрязана от лозата, запазва формата си. Но от каква полза ѝ е тази форма, щом не живее (не се храни) от корена? Ела, братко, ако искаш да бъдеш присаден към лозата. Мъчително е да те гледаме, как лежиш, отрязан. Преброй епископите от епархията на Петър. И в този ред на отците, виж кой кого наследява. Това е камъкът, над когото гордите порти адови няма да надделеят. Всички, които се радват в мир, съдят истинно." - Psalmus Contra Pertem Donati

"Престолът на Римската Църква, в който седна Петър и в който Анастасий (свети папа Анастасий I 399-401) седи днес."  - "Срещу писмата на Пецилиян", 2:51

"Аз се поддържам в общение с Католическата (Вселенската) Църква чрез епископското приемство от самия престол на Петър, на когото Господ след Възкресението Си заповяда стадото Му да бъде хранено до настоящата епископия включително." - "Срещу писмото на Мани", 5

"Картаген също бе близо до страните около морето и се отличаваше със знаменита известност, така че и той имаше епископ с повече от обикновено влияние, който можеше да си позволи да пренебрегва редица заговорничещи врагове, защото той виждаше себе си свързан чрез декрети на общение с Римската Църква, в която върховенството на апостолския престол винаги е процъфтявало." - "Послание до Глорий", 43:
"До моя почитаем господар и благочестив брат и съпрезвитер Сикст, достоен да бъде приет в Христовата любов, Августин изпраща поздрави в Господа." - "Писмо до папа Сикст III" 191 (1 Петрово 5:1)

 

 

Свети папа Инокентий I - 408г.:


"Търсейки Божиите неща, Вие знаехте, че решението на отсъждането ще бъде отнесено до нас (до папата), и показахте, че знаете, че това се дължи на Апостолическия престол (Рим), щом всички ние, поставени в тази позиция, желаем да следваме Апостола (Петър), от чието име извира самия епископат и всичката власт." - "Писма", 29:1

 

Свети  Йоан Касиан - 430г.:


"Този велик човек, ученикът на учениците, учителят сред учителите, който, владеейки управлението на Римската Църква, притежава началната власт на вярата и свещенството. Кажи ни, прочее, умоляваме те, Петре, княже на апостолите, как Църквите трябва да вярват в Бог?" - "Писмо до папа Инокентий срещу Несторий"

 

Свети Кирил Александрийски - 431г.:


"Няма съмнение, и фактически се е знаело през всички векове, че светият и най-блажен Петър, княз и глава на апостолите, стълб на вярата, основа на Вселенската църква, приел ключовете на Царството от нашия Господ Иисус Христос, Спасителят и Изкупителят на човешкия род, и дадената нему мощ да връзва и развързва грехове, който от тогава и до днес, и завинаги, живее и съди чрез своите приемници. Светият и най-блажен Папа Целестин, според тази заповед, е негов наследник и заема неговия пост." - Вселенски събор в Ефес, сесия III


Свети Петър Хризолог - 449г.:


"Насърчаваме те, почтени братко, да се предадеш на всичко онова, което бе написано от блажения епископ на Рим, защото светия апостол Петър, който живее и председателства на неговия престол, предава истинната вяра на който я търси. От наша страна, заради мира и благото на вярата, не можем да отсъждаме по въпросите на учението без съгласието на Римския епископ." - "Писмо до ересиарха Евтихий", 25:2

 

Свети Евсевий Дорилейски - 450г.:


"Апостолическият престол е бил установен още от самото начало, за да защитава тези, които страдат несправедливо. Умолявам Ви, Ваше Блаженство, върнете достойнството на моя епископат и общението с Вас с писма от Вас към моя милост, връчвайки ми даром моя чин и общение." - "Писмо до папа Лъв"

 

 

Свети Максим Изповедник - ок. 650г.:


"Колко повече в случая на свещенството и църквата на Рим, които от древността и до днес председателства над всички църкви под слънцето? Бидейки със сигурност получила това канонично, както и от съборите и апостолите, както и от принцовете на последните (Петър и Павел), и причислявайки се към тях, тя (Римската църква) не подлежи на никакви писания или декрети в съборните документи, поради положението на нейния Понтиф ... макар всички тези (писания и декрети на съборите) да са еднакво подчинени на нея (Римската църква) според свещения закон. И така, без страх, но с пълна свята и подобаваща увереност, тези свещенослужители (Римските папи) са част от истинно здравият и постоянен камък, тоест от най-великата и апостолска църква на Рим." - J.B. Mansi, ed. Amplissima Collectio Conciliorum, vol. 10

 

 

Свети Никифор, патриарх Цариградски - 806-815г.:

  
"Без когото (Римския папа или негови представители, които да председателстват Седмия Вселенски събор) доктрина, представена от църквата, макар да е потвърдена от каноничните правила и да е в църковна употреба, никога не може да получи пълно одобрение или валидност. Защото те (Римските папи) са тези, на които е било поверено управлението на свещените дела, и които са получили в ръцете си честта на първенството между апостолите." - Niceph. Cpl. pro. s. imag. c 25 [Mai N. Bibl. pp. ii. 30]


Свети Теодор Студит - 759-826г.


"Тъй като на великия Петър Христос, нашият Господ, повери службата на главен пастир, след като му повери ключовете от царството небесно, всяко нововъведение в Католическата (Вселенската) църква трябва да бъде отпратено (за потвърждение) към Петър или неговия наследник." - Книга 1, посл. 23

"Нека той (Константинополският патриарх Никифор) да свика на събор тези, с които има разногласия; ако не е възможно да присъстват представители на другите патриарси, което може да стане, императорът да поиска да присъства западният патриарх (Римският папа), на когото е дадена власт над вселенския събор; но нека има мир и единство, като той изпрати писмата от събора до Първия Престол." - Patr. Graec. 99, 1420

 

 

Свети Методий, славянски първосветител - ок. 865г.:


"Заради неговото първенство, от Римския Понтиф не се изисква да присъства на Вселенските събори, но без неговото участие, изявено чрез изпращането на негови пратеници, всеки един Вселенски събор е недействителен, защото той (или неговите пратеници) е този, който председателства събора." -  Н. Брянчанинов, "Руската църква", 46

"Не е вярно, както потвърждава този канон, че Светите Отци са давали първенство на стария Рим, тъй като той е бил столица на империята; това първенство идва от горе, по Божия благодат. Заради силата на вярата си, сам нашият Господ Иисус Христос се обръща към Петър, първият сред апостолите, с думите: 'Петре, обичаш ли Ме? - паси Моите овци" (Ио 21:16) Затова в йерархично отношение Рим държи най-високото място и е Първият Престол. Затова правото на стария Рим е постоянно вовеки и това е становището на всички църкви." (пак там)

St_edited.jpg
bottom of page